آموزش شستشوی پرده زبرا و شید رول

مراحل شستشوی پرده زبرا و شید رول 1- پرده را در بازترین و پایین ترین حالت قرار داده تا بتوان تمام آن را تمیز کرد. هیچ وقت سعی نکنید که فقط قسمتی از پرده که کثیف شده را تمیز کنید ، این کار در دراز مدت می تواند باعث تغییر رنگ در پرده های شما…